LocoTrain
cn de en fr es it jp nl pt sv no
web
web - news - images - annuaire - compagnies + en plus

recherche avancée
Cache
images
Cache

Voici la version LocoTrain de la page mise en cache http://es.geocities.com/carrilets/cremall/montsecat.html le April 12 2015 23:07:13.
La version « Cache » proposée par LocoTrain correspond au texte de la page lorsque le robot de LocoTrain l'a consultée.
En aucun cas LocoTrain est affilié au contenu textuel ci - dessous.

el ferrocarril cremallera de montserrat el cremallera de montserrat un tren passant per el pont sobre el llobregat (col·lecció autor) història vía i traçat material mòbil història el ferrocarril cremallera de monistrol a montserrat va ésser inaugurat a l'any 1892, sota la titularitat de la companyia ferrocarriles de montaña a grandes pendientes (fmgp), a qui va pertànyer durant tota la seva història. fins aquella data, els fidels que peregrinaven al monestir de montserrat, només podien accedir a aquest lloc sant a peu, o mitjançant mules o carretes. tenint en compte que molts peregrins eren persones d'edat avançada o malalts, el cremallera esdevenia una millora molt important als accessos al monestir, i un canvi radical respecte a l'aïllament d'aquest amb la resta del país. al llarg de l'explotació del ferrocarril cremallera es varen fer algunes millores: la prolongació fins a monistrol-nord a l'any 1905, a on enllaçava amb la línia d'ample ibèric de barcelona a manresa, l'enllaç amb la companyia general de ferrocarrils catalans, el 1923, el baixador de la bauma, i les cotxeres de monistrol-enllaç.     dos trens a l'estació de montserrat  no obstant després d'una època brillant, el ferrocarril va anar quedant estancat sense poder arribar a dur a terme el seu projecte d'electrificació, fet que va hipotecar el seu futur. amb el pas del temps el material va anar envellint i durant la guerra civil va patir diverses destruccions. de totes aquestes circumstàncies l'explotació del ferrocarril s'en ressentiria fins el punt de no poder-s'en recuperar mai. per si no n'hi hagués prou es va produir un greu accident que no propiciaria en res la millora del ferrocarril. la seva constant decadència motivaria que a l'any 1957 deixés de circular. durant molts anys va quedar la via sense ésser aixecada. la continuïtat de fmgp amb l'explotació del fc cremallera de núria, del que també n'era propietària, feia pensar que potser encara existia la possibilitat de reinaugurar el ferrocarril. però a principis dels anys 70 la via va ésser aixecada definitivament.     el gos guardabarreres, un dels símbols més recordats del popular cremallera de montserrat     el guardabarreras amb el seu fidel ajudant (col·lecció m gurgui) via  i traçat l'ample de via utilitzat era d'un metre, i el sistema de cremallera abt estava instal·lat en la totalitat del traçat ja que aquest ferrocarril funcionava únicament amb cremallera, no tenint per tant les locomotores tracció per simple adherència. la cremallera estava formada per una barra central dentada de 22 mm de gruix i un pas de 120 mm, que en els trams difícils es va instal·lar doble. el radi de curva mínim era de 80 m i es va utilitzar carril de tipus vignole i travesses metàl·liques. tren passant a prop de la caseta del guardabarreras (col·lecció m gurgui)     tren a l'estació de montserrat (col·lecció m gurgui)     panoràmica d'un tren al pas a nivell del gos guardabarreres. en aquest punt avui s'està construint un pas elevat per al nou cremallera.(col·lecció m gurgui).    otra excelent panoràmica d'un tren en el tram de via doble (col·lecció m gurgui) el recorregut complert comptava amb 8'624 km i el desnivell era de 540 m amb rampes fins a 150 mil·lèsimes. (veure plànol de la línia) la via discorria per la vessant de la muntanya, tenint de construir-se murs de contenció que sostenien literalment la via sobre els singles, per el que el viatge resultava impressionant. entre els km 6'2 i 7'5 aproximadament, es va instal·lar un tram de via doble de 1300 m de longitud per a permetre el creuament dels trens sense aturar-se.   un tren en plena rampa (col·lecció m gurgui)    en aquesta imatge s'aprecia l'envergadura d'aguns murs de contenció (col·lecció m gurgui)     la boca sur del tunel dels apostols (col·lecció m gurgui)     la boca nord del mateix tunel (col·lecció m gurgui-archivo cuyás) les obres de fàbrica més importants foren el pont sobre el riu llobregat, de 117 m de llarg, i els túnels de l'angel (11 m) y dels apòstols (235 m). per l'emplaçament dels tallers es va escollir l'estació de monistrol-vila.    les instal·lacions de monistrol-vila (col·lecció m gurgui) las estacions eren monistrol-nord (km 0), monistrol-partida (km 0.774), la bauma (km 1'837), monistrol-enllaç (km 3'138), monistrol-vila (km 4'313) y montserrat (8'624).   material mòbil les primeres locomotores (numerades 1 a 5) foren construïdes per la firma société française de constructions mécaniques (anciens établissements cail), i les tres següents (numerades 6 a 8) per la prestigiosa firma shweizerische lokomotiv-und maschinenfabrik (slm) de winterthur (suiza). no obstant la procedència de la nº 6 era diferent respecte a les que la seguirien, com podem veure al quadre adjunt. els cotxes de viatgers es dividien en 1ª classe, 2ª classe i mixtes. inicialment foren construïts a suïssa, si bé amb el pas del temps sofririen innumerables modificacions, reconstruccions i renumeracions, que canviaren radicalment el seu aspecte exterior. els vagons per a mercaderies foren construïts en la seva major part a suïssa, a excepció d'algun que fou construït per construcciones metálicas del llobregat, de sallent. a continuació s'inclou un quadre de resum de les locomotores.         (veure quadre) les locomotores sempre empenyien el tren per cua quan ascendien, tant per motius de seguretat per evitar que un vagó desenganxat anés via avall, com per a evitar l'excessiu desgast dels enganxalls. es donava el cas de que la cota més baixa de la línia era entre monistrol-vila i monistrol-enllaç, per el que els trens tenien de fer una maniobra a monistrol-vila que consistia en canviar la màquina de cap a cua del tren, o a la inversa, segons fossin trens ascendents o descendents.     locomotora cail (col·lecció m gurgui).     locomotora slm adquirida al fc del cornengrat (suissa) . (fotografía de fábrica, col·lecció m gurgui)     locomotora slm  (fotografia de fábrica, col·lecció m gurgui) notes: 1) si el lector està interessat en ampliar dades sobre aquest ferrocarril, existeixen nombroses publicacions (veure bibliografia) i varies weps (veure portada d'aquesta wep) 2) actualment la generalitat de catalunya ha començat les obres de construcció d'un nou ferrocarril que aprofitarà el traçat de l'antic, i que serà explotat per ferrocarrils de la generalitat de catalunya. per fi després de quasi mig segle es recuperarà aquest interessant ferrocarril. esperem que puguin complir-se molt aviat els objectius d'aquest projecte.               veure el nou cremallera     tornar geovisit();
Retour aux résultats
LocoTrain est un site internet du groupe Web Trains : annonceurs - charte - copyright - droits juridiques/CNIL/Statistiques - presse - email. Toute reproduction est interdite sans autorisation de LocoTrain.